Okiem Automatyka: bezpieczeństwo systemów sterowania

W przypadku sklasyfikowania maszyny, której użytkowanie może nieść poważne konsekwencje dla życia i zdrowia, projektowane jest sterowanie mniej podatne na błędy związane z zużywaniem się części eksploatacyjnych – takich jak np. styczniki.

Okiem Automatyka: Porządek i organizacja

PORZĄDEK i ORGANIZACJA w szafie sterowniczej są niezwykle ważne. Wiemy już, że SZAFA STEROWNICZA umożliwia połączenie komponentów systemów sterowania oraz urządzeń linii produkcyjnej. Wiąże się to z ogromną ilością przewodów oraz modułów odpowiadających za różne funkcje różnych urządzeń

Okiem Automatyka: Wyspy rozproszonych wejść/wyjść

Wyspy rozproszonych wejść/wyjść umożliwiają redukcję długości przewodów i rozmiarów tras kablowych oraz zapewniają większy porządek i przejrzystość w szafach sterowniczych. Ponadto zyskujemy wysoką elastyczność systemu w przypadku rozbudowy lub modernizacji

Okiem Automatyka: Szafa sterownicza

Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń szafy umożliwia szybkie naprawy i wymiany, łatwe przeprojektowanie czy też rozbudowę w przyszłości.

Call Now Button