pewne rozwiązania

Systemy bezpieczeństwa maszyn i procesów

iPS Control® wspiera Klientów w obszarze bezpieczeństwa maszyn, począwszy od całościowej oceny ryzyka do walidacji środków ochrony.

Bezpieczeństwo maszynowe jest bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem ludzi. Minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii zapobiega nieplanowanym przestojom i jednocześnie niweluje prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków.

Efektem przeprowadzonego procesu modernizacji jest maszyna bezpieczna o niezmiennej lub podwyższonej wydajności pracy. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas automatyzacji zróżnicowanych maszyn i procesów przemysłowych pozwala iPS Control® zaoferować unikalną pomoc. Dostosowujemy istniejące jak i nowo projektowane – maszyny oraz linie przemysłowe – do stanu zgodności z aktualnymi przepisami i najnowszym stanem wiedzy technicznej.

Zgodnie z filozofią dyrektywy maszynowej skupiamy się na zmniejszaniu ryzyka poprzez modernizację istniejących środków ochrony – osłon, zabezpieczeń elektronicznych. Kolejny etap to modernizacja układów sterowania i wyposażenia elektrycznego maszyn.

Zwracamy szczególną uwagę, aby modernizowane maszyny, czy też całe linie technologiczne, były co najmniej równie wydajne jak przed modernizacją. Najczęściej jednak przeprowadzona modernizacja, związana z bezpieczeństwem, zwiększa wydajność, chociażby poprzez wyeliminowanie przestojów związanych z awariami czy wypadkami.

Stosowanie najnowszych środków ochrony, takich jak kamery bezpieczeństwa w połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa, zapewnia zwiększenie wydajności poprzez skrócenie czasu zatrzymywania i ponownego rozruchu maszyny np. po otwarciu osłon.

Oferta iPS Control® w zakresie bezpieczeństwem maszyn:

Skontaktuj się z Nami

ul. Poznańska 23
Jasin 62-020
(poczta: Swarzędz)

+ 48 61 840 80 26

office@ipscontrol.pl

Call Now Button