poszukujemy nowych talentów

Dołącz do zespołu iPS Control®

Codziennie wspieramy naszych Klientów w procesie rozwoju. Zmieniamy ich świat w bardziej nowoczesny, bardziej bezpieczny, po prostu lepszy.

Zostań częścią naszego zespołu, sprawdź obecnie prowadzone rekrutacje!

APLIKUJ nawet jeśli nie mamy aktywnego procesu rekrutacyjnego.

Dynamicznie się rozwijamy, prowadzimy rekrutacje wewnętrznie, często z dnia na dzień dowiadujemy się o nowych potrzebach, ponieważ  rozpoczynamy nowe projekty… i timing może być idealny.

Jesteśmy bardzo otwarci i pozytywnie nastawieni do działania, także jeśli masz ochotę najpierw porozmawiać z nami, po prostu zadzwoń

+48 61 840 80 26

Bardzo często szukamy osób na stanowiska „Inżynier Projektu”, „Projektant AKPiA”, „Programista/automatyk”, czy „Kierownik Projektu”. Z chęcią poprowadzimy Cię na pierwszym etapie zawodowej kariery, jeśli chciałbyś/abyś odbyć staż w jednym z naszych działów.

Wzajemny szacunek wobec każdego, to najważniejsza zasada.

Budujemy interdyscyplinarny zespół łączący wiele dziedzin specjalistycznej wiedzy. Pracujemy nad tym, aby wspierać pomysły, inicjatywy wewnętrzne oraz nowe perspektywy. Gromadzimy wiedzę, zyskujemy niestandardowe doświadczenia, dzięki czemu potrafimy rozwiązywać najtrudniejsze problemy klientów.

„Rozwój rozumiemy wielopoziomowo, jednym z filarów jest możliwość współpracy w interdyscyplinarnych zespołach. Uczymy się wzajemnie i uzupełniamy kompetencje, kooperujemy z działami rozwoju, zarządzania projektami, technologami/konstruktorami czy z działem marketingu. Wszystko po to, aby efektywnie i po prostu dobrze realizować zadania projektowe.”

Mateusz i Maciej, kierownicy Działu Aplikacji Programowych iPS Control®

Dlaczego iPS Control®?

W organizacji na każdym poziomie pozostajemy wierni wartościom, którymi dzielimy się z naszymi Klientami. 

Stawiamy na ROZWÓJ, dzięki czemu możemy zapewniać bezpieczeństwo, kompleksowość i doświadczenie w każdym działaniu. Rozwój firmy jest dla nas tożsamy z rozwojem pracowników. Staramy się wspierać zespół zarówno pod kątem kluczowych kompetencji jak i w obszarach, które podwyższają komfort pracy oraz budują pozytywną i kreatywną atmosferę w pracy.

Wiemy, że POZYTYWNA ENERGIA jest niezmiernie ważna w codziennej pracy!

Przebywanie wśród osób, które wspólnie sobie kibicują i wspierają w codziennej pracy pomaga przy pokonywaniu wyzwań i trudności.

Żyjemy w czasach gdzie pewna jest tylko zmiana. Powoli zaczynamy się uczyć nowych realiów jednakże dla naszych pracowników stawiamy na STABILNOŚĆ.

Wiemy, że kreatywna praca wymaga spokojnego umysłu. Nasz układ jest prosty, Twoje zaangażowanie przekłada się na STABILNOŚĆ pracy z naszej strony.
Staramy się pomagać na co dzień każdemu z osobna aby mógł dobrym humorem pozytywnie rezonować na innych.

Robimy to poprzez:

dofinansowanie do aktywności sportowych

dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej

spotkania integracyjne

rozgrywki piłkarzyki dla relaksu

szkolenia team building

wspólna gra online

Zapytaliśmy osoby z działu aplikacji programowych, dlaczego lubią pracę w iPS Control®

Benefity, które wesprą Cię w codziennym działaniu!

Karta multisport

Prywatna opieka medyczna

Dofinansowanie do języków obcych

Dostęp do literatury fachowej

Owoce w poniedziałki

Parking dla pracowników

Dobra kawa z ekspresu

Integracja na mieście

Szkolenia team building

Wspólna gra online czy w planszówki

Stacja ładowania samochodów elektrycznych

Jesteśmy częścią iPS TEAM

To klastrowy zespół inżynierski, reprezentujący komplementarne marki działające w różnych sektorach i branżach przemysłu. Każda z marek w strukturze iPS Team działa na rynku autonomicznie i rozwija własny zestaw kluczowych kompetencji. W wybranych przedsięwzięciach łączymy siły i wspólnie pracujemy na sukces naszego Klienta. Koniecznie sprawdź pozostałe oferty pracy w  pozostałych zespołach.

Jak aplikować?

CV oraz list motywacyjny wraz z nazwą stanowiska prosimy przesyłać na adres:

iPS Control®

ul. Poznańska 23
Jasin 62-020 Swarzędz

lub na adres e-mail:
rekrutacja@ipscontrol.pl

W każdej treści maila oraz w strukturze CV prosimy o umieszczenie klauzuli informacyjnej:

Treść zgody do CV/zgoda na przetwarzanie danych musi obejmować:

„W związku z ogłoszeniem z dnia [***] w sprawie rekrutacji na stanowisko [***] w spółce IPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej przekazywanej spółce iPS S.A., w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem treść „Informacji o administratorze danych osobowych”, dołączonej do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

Informacje o administratorze danych osobowych

udzielane w związku z otwarciem procesów rekrutacyjnych na bieżące stanowiska
Programista(ka), Projektant(ka) AKPiA , Kierownik(czka) Projektu, Stażysta(ka).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka iPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji listownej na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: RODO (w domenie internetowej) ipscontrol.pl .

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pan/Pani składa dokumenty aplikacyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także wykorzystane przez Administratora na potrzeby kolejnych rekrutacji, które będą miały miejsce do upływu terminu wskazanego poniżej, w którym dane osobowe będą pozostawały w dyspozycji Administratora.

Proces rekrutacyjny trwać będzie 24 miesiące od daty jego ogłoszenia.

Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – stanowi art. 221 § 1 kodeksu pracy. Podstawą prawną do przetwarzania pozostałych podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie stanowiła Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby postępowania rekrutacyjnego będą udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w proces rekrutacji.

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną trwale usunięte.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje, że Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. „


iPS Team

Jesteśmy klastrowym zespołem inżynierskim, reprezentującym komplementarne marki działające w różnych sektorach i branżach przemysłu.

więcej »

B+R

Wspólnie z innymi markami iPS Team pracujemy nad innowacyjnymi projektami i inwestujemy w rozwój.

więcej »

O Nas

iPS Control® to automatyka procesów przemysłowych. Jesteśmy integratorem i wiodącą firmą inżynierską w Polsce zapewniającą globalną obsługę projektów inwestycyjnych dla przemysłu

więcej »
Call Now Button