Polityka prywatności

Regulamin

Serwis internetowy www.ipscontrol.pl prowadzony jest przez:

iPS S.A., Poznańska 23-25, Jasin 62-020 Swarzędz, NIP: 5213567064, REGON: 142398136, KRS: 0000361351, T +48 61 840 80 26, F +48 61 843 01 87.

Każdego użytkownika serwisu internetowego należącego do iPS S.A. (dalej iPS Control®) obowiązują postanowienia aktualnego regulaminu (Polityka Prywatności oraz Polityka Informacyjna). Korzystając z serwisu iPS Control® automatycznie akceptujesz postanowienia aktualnie obowiązującego regulaminu. iPS Control® zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. iPS Control® nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami regulaminu, prosimy nie rejestrować się w serwisie i nie pobierać żadnych plików.

Polityka prywatności

W czasie korzystania z serwisu iPS Control® nie pobiera żadnych danych osobowych dotyczących użytkowników. Jeśli chcesz się efektywnie skontaktować z iPS Control® ,poprzez email lub telefon podane na niniejszej stronie w dziale kontakt, prosimy o zapoznanie się i stosowanie do poniższych informacji

>Jeśli jesteś osobą prywatną np. chcącą podjąć pracę czy uzyskać informacje dodatkowe o firmie wówczas:

1. w treści maila, którego do nas wysyłasz wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych w obu poniższych obszarach

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska (pseudonimu), danych kontaktowych (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się). Wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, zaś brak zgody uniemożliwi Administratorowi – iPS S.A. kontakt ze mną albo prawidłową identyfikację mojej osoby”

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – iPS S.A. moich danych w celu: …………….. (tu należy wpisać cel kontaktu np. pytanie o pracę) . Wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne, zaś brak zgody uniemożliwi Administratora – iPS S.A. udzielenie właściwej i efektywnej odpowiedzi.”

2. przed przekazaniem nam informacji zapoznaj się z poniższymi informacjami o administratorze danych osobowych
W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego „Rozporządzeniem”) potrzebujemy Pana/Pani zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Poniższej znajdzie Pani/Pan pełen zakres informacji na ten temat.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka iPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji listownej na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: RODO (w domenie internetowej) ipscontrol.pl .

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
wykonania praw i obowiązków Administratora związanych z dostarczaniem na Pani/Pana rzecz usług i informacji, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
ewentualnego przedstawienia Pani/Panu przez Administratora dodatkowych korzyści związanych ze współpracą z Panią/Panem
kontaktu Administratora z Panią/Panem w sprawach biznesowych i marketingowych
wewnętrzna analityka na potrzeby Administratora,
świadczenie usług drogą elektroniczną
Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowiła zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a także konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych związane z uzasadnionymi prawnie interesami Administratora.

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą udostępniane osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w sprawy utrzymania relacji z Panią/Panem oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwem Administratora, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom wspomagającym realizację umowy / usług, z którymi Administrator zawarł umowy o świadczenie usług. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane przez Administratora również instytucjom publicznym w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.

Pani/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, a także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwa komunikacja z Administratorem oraz dostarczanie prze niego usług, ofert i informacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany; jednak w żadnym wypadku nie będzie podlegał Pani/Pan profilowaniu.

>>Jeśli jesteś osobą reprezentującą naszego partnera biznesowego, firmę lub organizację chcącą nawiązać z nami współpracę
Wówczas prosimy uprzejme o zapoznanie się z poniższą informacją o o administratorze danych osobowych

godnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka iPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji listownej na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: RODO (w domenie internetowej) ipscontrol.pl .

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się), dane podmiotu, dla którego Pani/Pan pracuje wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem bądź umowy, którą zawarł z Administratorem podmiot, dla której Pan/Pani pracuje,
utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingowa
kontaktu Administratora z Panią/Panem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją
Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na współpracy z podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje oraz realizacją przez Administratora zadań związanych z wykonywaną przez siebie działalnością .

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych.

Pani/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem bądź współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje, a także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

Polityka informacyjna


Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że opublikowane informacje dotyczące oferty nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z iPS Control®.

Materiały opublikowane na niniejszej stronie nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody iPS Control®. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Polityka plików cookies
Niniejsza Polityka Plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez Administratora witryny internetowej www.ipscontrol.pl. Administratorem witryny www.ipscontrol.pl jest iPS S.A. .

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika i zazwyczaj zawierają: nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i przechowywaną wartość.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES
Cookies własne (umieszczane przez Administratora): uwierzytelnienia i utrzymania sesji użytkownika witryny internetowej poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny internetowej optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług podniesienie niezawodności witryny internetowej zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej Cookies zewnętrzne (umieszczane przez partnerów Administratora): zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics, administrator Google Inc z siedzibą w USA)

4. DANE OSOBOWE
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia użytkownika.

5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES
Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Zmiany tych ustawień użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej. Ograniczenie używania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu użytkownika.

Call Now Button