Kierownik(czka) Projektu

Twój zakres obowiązków

przygotowanie założeń koncepcyjnych z zakresu automatyki
opracowanie harmonogramów prac i przydzielanie zadań
sporządzanie i prowadzenie dokumentacji projektowej
nadzorowanie przebiegu wykonywanych działań
planowanie budżetu i tworzenie kosztorysu
ocena efektów prac i wprowadzanie ewentualnych poprawek
przygotowywanie ofert dla potencjalnych klientów
prowadzenie spotkań z kontrahentami
negocjowanie warunków umów

Nasze wymagania

wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, elektrotechnika lub elektronika
znajomość i doświadczenie branży automatyki przemysłowej
wysokie kompetencje interpersonalne
wysoka kultura osobista
znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
umiejętność pracy w zespole
prawo jazdy kat. B

Jak aplikować?

CV oraz list motywacyjny wraz z nazwą stanowiska prosimy przesyłać na adres:

iPS Control®

rekrutacja@ipscontrol.pl

ul. Poznańska 23
Jasin 62-020 Swarzędz

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli RODO:
„W związku z ogłoszeniem z dnia [***] w sprawie rekrutacji na stanowisko [***] w spółce IPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej przekazywanej spółce iPS S.A., w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem treść „Informacji o administratorze danych osobowych”, dołączonej do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

Call Now Button