zmodernizuj swój  zakład produkcyjny

Ulepsz

#Ulepsz

Automatyzacja procesów przemysłowych ma już kilkudziesięcioletnią historię. Wiele z istniejących rozwiązań znajduje się już w końcowej fazie technologicznego cyklu życia. Nie spełniają one wszystkich norm, standardów, a co najważniejsze nie pozwalają na dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie innowacyjnych zmian w procesie produkcji.

Produkt oferowany na rynku może w ten sposób tracić pozycje konkurencyjną. Warto temu przeciwdziałać. Będąc autoryzowanymi integratorami największych światowych producentów z zakresu automatyki, posiadamy odpowiednie kompetencje do migracji rozwiązań do aktualnie oferowanych produktów i nowoczesnych rozwiązań z dziedziny automatyki przemysłowej.

Dzięki takim modernizacjom znosimy też ograniczenia sprzętowe. 

Sprawiamy, że maszyny i linie produkcyjne zyskują nowe możliwości pod względem:

 • wydajności,
 • pewności i precyzji działania,
 • komfortu obsługi oraz pełnej diagnostyki,
 • nowoczesnej prezentacji danych,
 • sterowania zdalnego,
 • pełnego raportowania produkcji.

Oferujemy:

 • inwentaryzacje stanu aktualnego, odtwarzanie dokumentacji
 • doradztwo techniczne, analizy i opracowanie koncepcji
 • dobór sprzętu, oprogramowania i rozwiązań
 • migracje oprogramowania sterowników PLC, systemów SCADA i MES
 • aplikacje raportowe
 • aktualizacje licencji oprogramowania
 • wymiany elementów sprzętowych systemów sterowania, szaf zasilających i urządzeń obiektowych
 • robotyzacje procesów manualnych
 • wdrażanie nowych aplikacji
 • testy funkcjonalne
 • optymalizacje i rozwój systemów

Po prawidłowo przeprowadzonym procesie ulepszania poziomu automatyzacji Inwestor osiąga określone wymierne korzyści:

 • dostosowanie do oczekiwań i potrzeb
 • przedłużanie cyklu życia
 • najnowocześniejsze rozwiązania
 • poprawę wydajności, jakości i ergonomii
 • bezawaryjną pracę
 • profesjonalny montaż
 • podniesienie standardu

#ulepsz

Z przyjemnością obserwujemy, jak stare zakłady, linie czy gniazda produkcyjne otrzymują „nowe życie”.

#Zbuduj

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki sprawiamy, że dobrze zaprojektowana linia technologiczna szybko osiąga swoje założone parametry jakościowe i wydajnościowe.

#Zintegruj

Dzięki pełnej wiedzy z zakresu automatyzacji procesów, potrafimy zintegrować wiele działających systemów i podsystemów w jeden spójny, funkcjonalny i efektywny system produkcji. Centralnie zintegrowane zakłady produkcyjne działają: lepiej, wydajniej, z pełnym wykorzystaniem możliwości technologicznych i technicznych.

Zarządzanie projektem

Wdrażanie systemów sterowania i zarządzania produkcją, szczególnie w kontekście równoległego prowadzenia produkcji, jest projektem trudnym. Jedynym skutecznym sposobem wdrażania systemów tego typu jest zorganizowanie wdrożenia lub realizacji w strukturę projektową.

więcej »

Integracja

Dzięki pełnej wiedzy z zakresu sterowania i automatyzacji procesów, potrafimy zintegrować wiele działających systemów i podsystemów w jeden spójny, funkcjonalny i efektywny system produkcji. Centralnie zintegrowane zakłady produkcyjne działają lepiej i wydajniej.

więcej »

iPS Team

Jesteśmy klastrowym zespołem inżynierskim, reprezentującym komplementarne marki działające w różnych sektorach i branżach przemysłu.

więcej »

Skontaktuj się z Nami

ul. Poznańska 23
Jasin 62-020
(poczta: Swarzędz)

+ 48 61 840 80 26

office@ipscontrol.pl

Call Now Button