Każda maszyna, linia produkcyjna posiada swój własny system sterowania. Ponadto są one często rozlokowane na dużych powierzchniach. Urządzenia wchodzące w skład linii lub maszyny wysyłają ogromną liczbę sygnałów pochodzących z czujników oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Każdy z elementów potrzebuje zasilenia, a w przypadku urządzeń wykonawczych również sygnałów sterujących.

Wyobraźcie sobie ilość tych danych, informujących o różnorodnych parametrach, które muszą zostać zebrane z przestrzeni całego zakładu produkcyjnego. I ilość danych, które muszą zostać wysłane z powrotem do maszyny/urządzenia, mnogość kabli, które byłyby potrzebne do podłączenia każdego modułu bezpośrednio do jednej szafy sterowniczej! Nie byłaby to też najbardziej intuicyjna i bezpieczna instalacja…

Z pomocą przychodzą wyspy rozproszonych wejść/wyjść. Pozwalają one na decentralizację systemu sterowania i rozmieszczenie modułów IO (eng. Input/Output) w dogodnej lokalizacji na obiekcie, przy zachowaniu pełnej integracji wszystkich modułów w jednym systemie sterowania. Rozwiązanie to umożliwia redukcję długości przewodów i rozmiarów tras kablowych oraz zapewnia większy porządek i przejrzystość w szafach sterowniczych. Ponadto zyskujemy wysoką elastyczność systemu w przypadku rozbudowy lub modernizacji

Call Now Button