Wdrażanie nowych rozwiązań

Uruchomienia, testy, szkolenia

Jednym z końcowych etapów realizacji inwestycji jest uruchomienie instalacji. Uruchomienia dokonują wspólnie nasi projektanci i programiści.

Uruchomienie dzielimy na kilka etapów:

Końcowym etapem uruchomienia jest przekazanie do eksploatacji, wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej systemu sterowania włącznie z DTR zastosowanych urządzeń i komponentów. Przekazanie do eksploatacji jest poprzedzone szkoleniami z zakresu obsługi, potwierdzonymi odpowiednimi protokołami, oraz przekazaniem kompletnej instrukcji obsługi danego systemu sterowania.

Często zdarza się, że po zakończeniu rozruchu i przekazaniu do eksploatacji świadczymy usługę asysty – nasi inżynierowie zostają na terenie obiektu by asystować obsłudze przy normalnych czynnościach produkcyjnych

Skontaktuj się z Nami

ul. Poznańska 23
Jasin 62-020
(poczta: Swarzędz)

+ 48 61 840 80 26

office@ipscontrol.pl

Call Now Button