pełna kontrola procesu produkcyjnego

Systemy SCADA i HMI

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.

Termin SCADA zwykle odnosi się do systemu komputerowego, który pełni rolę nadrzędną w stosunku do sterowników PLC i innych urządzeń. Na ogół to sterowniki PLC połączone są bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, poziomu itp.) i zbierają aktualne dane z obiektu oraz wykonują automatyczne algorytmy sterowania i regulacji. Za pośrednictwem sterowników PLC dane trafiają do systemu komputerowego i tam są archiwizowane oraz przetwarzane na formę bardziej przyjazną dla użytkownika. Operatorzy systemu zadają generalne parametry procesu lub prowadzą proces w trybie ręcznym.

Systemy HMI

Human Machine Interface oznacza zespół urządzeń służących do komunikacji człowieka z maszyną. My najczęściej mówiąc o HMI mamy na myśli różnego rodzaju panele operatorskie.

Za pomocą zaprojektowanych i wykonanych systemów wizualizacji i monitoringu są możliwe:

Najczęściej wykonywane przez nas systemy SCADA oparte są o oprogramowanie:

WinCC – Siemens
FactoryTalkView – Rockwell Automation
InTouch – AVEVA

Najczęściej wykorzystywane przez nas panele operatorskie:

Siemens
Allen Bradley
ProFace

Skontaktuj się z Nami

ul. Poznańska 23
Jasin 62-020
(poczta: Swarzędz)

+ 48 61 840 80 26

office@ipscontrol.pl

Call Now Button